Kemudahan flat itu tentang apa?

Perkhidmatan

Easement tergolong dalam hak terhad dalam rem dan dalam kebanyakan kes ia berfungsi untuk melaksanakan hak orang lain yang berkaitan dengan hak harta. Salah satu hak tersebut ialah kemudahan sebuah apartmen, yang mana seseorang yang bukan pemiliknya boleh tinggal di apartmen tertentu tanpa perlu membuat perjanjian pajakan.

Hak terhad dalam rem

Menurut Seni. 244 Kanun Sivil, hak-hak terhad dalam rem adalah: guna-guna, kemudahan, ikrar, hak pemilikan koperasi ke atas premis dan gadai janji. Hak ini tidak boleh disamakan dengan harta, tetapi sebahagian besarnya serupa dengan harta. Dalam amalan, seseorang yang berhak menggunakan hak terhad dalam rem boleh menggunakan objek tertentu mengikut peraturan yang terpakai dan kandungan tepat hak tersebut.

Contoh utama hak tersebut ialah kemudahan, yang membebankan hartanah tertentu dan pada masa yang sama menawarkan pemegang hak julat kedaulatan tertentu. Dalam erti kata lain, pemegang easement boleh menggunakan harta itu dengan cara yang ditetapkan dengan ketat, sekali gus mengehadkan hak pemilik. Sudah tentu, untuk mewujudkan kemudahan, adalah perlu untuk membuat perjanjian yang sesuai atau mendapatkan keputusan mahkamah yang sah.

Kemudahan pangsapuri

Setiap pemilik harta yang diberikan, ahli keluarga terdekat dan penyewa (jika perjanjian penyewaan dibuat sama sekali) berhak untuk tinggal di pangsapuri yang ditetapkan. Ternyata, bagaimanapun, bahawa penggubal undang-undang memperkenalkan satu lagi kemungkinan menggunakan apartmen oleh orang yang bukan pemilik atau penyewa - sudah tentu, kemudahan yang disebutkan di atas berfungsi untuk tujuan ini.

Menurut Seni. 301 Kanun Sivil, yang mempunyai kemudahan sebuah apartmen, boleh menerima pasangan dan anak di bawah umur. Orang lain, sebaliknya, hanya jika mereka disokong oleh mereka atau diperlukan untuk menguruskan rumah tangga. Kanak-kanak yang diterima sebagai bawah umur boleh tinggal di apartmen juga selepas mereka mencapai umur dewasa. Boleh dipersetujui bahawa selepas kematian orang yang berhak, perhambaan rumah pangsa akan tersedia untuk anak-anak, ibu bapa dan pasangannya.

Kemudahan apartmen tergolong dalam kategori kemudahan peribadi - ini bermakna hak ini tamat selewat-lewatnya dengan kematian orang yang berhak. Kita juga harus ingat bahawa kemudahan ini tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, bukan secara percuma (cth. melalui derma atau sebagai warisan), mahupun untuk pembayaran (cth. melalui jualan).

Kandungan kemudahan sebuah apartmen adalah untuk menyediakan orang yang ditetapkan hak seumur hidup untuk menggunakan apartmen tertentu. Dalam amalan, tiada kontraindikasi untuk bilangan orang yang lebih besar untuk layak. Perhambaan ini paling kerap ditubuhkan untuk ibu bapa yang memutuskan untuk menjual atau mendermakan apartmen mereka kepada anak dewasa, tetapi tidak mahu membuat kontrak anuiti hayat.

Bagaimana untuk menubuhkan kemudahan apartmen?

Mewujudkan kemudahan sebuah apartmen bergantung pada kesimpulan kontrak yang sesuai atau mendapatkan keputusan mahkamah yang sesuai. Dalam kes pertama, kemudahan itu timbul akibat persetujuan pihak yang berkepentingan - pemilik flat yang dimuatkan dan orang yang hak milik terhad akan ditubuhkan. Pilihan kedua paling kerap muncul sebagai hasil daripada prosiding pembahagian - sebagai sebahagian daripada pembahagian harta bersama (contohnya selepas perceraian) atau pembahagian harta pusaka.

Walau bagaimanapun, bentuk yang paling biasa untuk mewujudkan kemudahan apartmen ialah kontrak, dan pihak-pihak boleh menyimpulkannya sebagai kewajipan berasingan atau sebagai tambahan kepada kontrak lain (cth. sebagai sebahagian daripada kontrak untuk penjualan flat). Penghakiman Mahkamah Agung 23 November 2018 (nombor rujukan fail II CSK 682/17)

Sumber utama penciptaan kemudahan peribadi adalah perjanjian, yang boleh digantikan dengan keputusan mahkamah hanya jika orang yang berjanji untuk mewujudkan kemudahan itu mengelak daripada membuat perjanjian, atau jika undang-undang memperuntukkan penubuhan easement oleh Mahkamah. Perkara 296 Kanun Sivil tidak membentuk asas bebas untuk membebankan harta tanah dengan kemudahan yang bertentangan dengan kehendak dan persetujuan pemilik hartanah. Skop hak apartmen yang mempunyai kemudahan harus ditentukan oleh kontrak yang ia telah ditubuhkan, dan jika pihak-pihak kepada kontrak tidak berbuat demikian, tentukan ia, serta cara pelaksanaannya, keperluan peribadi pemegang hak, sifat kemudahan, prinsip kewujudan bersama sosial dan adat tempatan. Kriteria ini bergantung pada keadaan sebenar kes itu. Satu ciri penting bagi kemudahan peribadi, yang berbeza daripada kemudahan tanah, ialah ia harus membawa manfaat kepada individu, yang terdiri daripada memenuhi keperluan orang yang berhak. Peruntukan mengenai perlindungan harta benda (Perkara 251 Kanun Sivil) terpakai sewajarnya bagi perlindungan hak ini. Perlindungan ini juga berkesan terhadap pemilik harta. Perlu ditekankan bahawa kemudahan sebuah apartmen dikaitkan dengan hak untuk memiliki harta itu pada tahap tertentu, dan oleh itu ia mungkin dilucutkan kuasa ini, dan haknya mungkin dicabuli. Pemakaian yang sesuai peruntukan mengenai perlindungan harta membolehkan dia mengambil kesempatan daripada perlindungan yang diperuntukkan dalam Seni. 222 berkaitan dengan Seni. 251 Kanun Sivil.

Kemudahan apartmen boleh ditubuhkan hanya oleh pemilik harta tertentu. Selain itu, pengisytiharan wasiat orang tersebut mesti dikemukakan dalam bentuk akta notaris. Jika pemilik ingin mewujudkan hak dalam rem dalam bentuk bertulis atau lisan yang mudah, ia tidak akan berkesan sama sekali. Easement mesti dimasukkan dalam daftar tanah dan gadai janji harta yang diberikan. Perlu dinyatakan di sini bahawa kemudahan sebuah apartmen tidak boleh diwujudkan berdasarkan hak pemilikan koperasi ke atas premis tersebut.

Mulakan tempoh percubaan 30 hari percuma tanpa sebarang ikatan!

Kos untuk mewujudkan kemudahan pangsapuri

Untuk menjadi sah, perhambaan sebuah apartmen memerlukan penyerahan pengisytiharan wasiat oleh pemilik harta dalam bentuk surat ikatan notari. Ini, atas sebab yang jelas, akan menjana kos tertentu.

Jumlah yuran notari bergantung dalam kes ini pada nilai kemudahan yang disediakan oleh pemilik premis. Menurut § 3 Peraturan mengenai kadar maksimum yuran notari, kadar maksimum berjumlah:

  • sehingga PLN 3,000 - PLN 100;

  • melebihi PLN 3,000 hingga PLN 10,000 - PLN 100 + 3% daripada lebihan melebihi PLN 3,000;

  • melebihi PLN 10,000 hingga PLN 30,000 - PLN 310 + 2% daripada lebihan melebihi PLN 10,000;

  • melebihi PLN 30,000 hingga PLN 60,000 - PLN 710 + 1% daripada lebihan melebihi PLN 30,000;

  • melebihi PLN 60,000 hingga PLN 1,000,000 - PLN 1,010 + 0.4% daripada lebihan melebihi PLN 60,000;

  • melebihi PLN 1,000,000 hingga PLN 2,000,000 - PLN 4,770 + 0.2% daripada lebihan melebihi PLN 1,000,000;

  • melebihi PLN 2,000,000 - PLN 6,770 + 0.25% daripada lebihan melebihi PLN 2,000,000, tetapi tidak melebihi PLN 10,000, dan dalam kes urus niaga antara orang yang diklasifikasikan dalam kumpulan cukai I dalam pengertian Akta 28 Julai 1983 dan pewarisan cukai derma - tidak lebih daripada PLN 7,500.

Sudah tentu, jumlah di atas harus termasuk VAT, kos cabutan daripada surat ikatan notari dan yuran mahkamah untuk memasuki kemudahan dalam daftar tanah dan gadai janji.

Adakah saya perlu membayar sewa untuk kemudahan sebuah apartmen?

Perhambaan sebuah apartmen mungkin dibayar atau tidak dibayar. Dalam kes pertama, orang yang berhak diwajibkan membayar yuran yang berkaitan kepada pemilik premis - seperti yang berlaku dengan perjanjian pajakan. Pilihan kedua adalah lebih berfaedah untuk orang yang berhak, kerana ia tidak memerlukan sebarang kos tambahan - dia menggunakan apartmen secara percuma.

Pemberian kemudahan sebuah apartmen tidak sama dengan pemberian hak pemilikan kepada pemegangnya. Skop kemudahan ditentukan setiap kali oleh pemilik sendiri dan mungkin, sebagai contoh, terhad kepada berkongsi hanya satu bilik, dapur dan bilik mandi dengan orang yang ditetapkan. Jika premis tertentu mempunyai lebih banyak bilik, maka pihak yang berhak tidak akan dibenarkan menggunakannya. Sudah tentu, tiada apa-apa untuk menghalang kemudahan daripada meliputi keseluruhan flat, iaitu tanpa had. Menurut Seni. 302 Kanun Sivil, yang mempunyai kemudahan sebuah apartmen, boleh menggunakan bilik dan peranti yang dimaksudkan untuk kegunaan biasa penduduk bangunan itu. Peruntukan penggunaan oleh orang asli hendaklah terpakai mutatis mutandis kepada hubungan bersama antara hamba flat dan pemilik harta tanah yang dibebani. Penghakiman Mahkamah Agung 23 November 2018 (nombor rujukan fail II CSK 682/17)

Kelonggaran peribadi ialah hak harta terhad yang terdiri daripada membebankan hartanah memihak kepada orang asli yang ditetapkan untuk memenuhi keperluan peribadinya, termasuk keperluan perumahan. Hak ini mempunyai sifat nafkah yang difahami secara meluas, tepat pada masanya, kerana ia luput apabila kematian orang yang berhak, dan tidak boleh dicabut. Kandungan easement terdiri daripada hubungan peribadi antara pemilik dan orang yang berhak. Kemudahan flat, dikawal dalam Seni. 301 hingga 302 Kanun Sivil. Ia meliputi kemungkinan untuk orang yang berhak menerima pasangan dan anak-anaknya yang masih kecil, dan orang lain hanya jika mereka dibiayai olehnya atau diperlukan untuk menguruskan rumah tangga. Menurut Seni. 302 § 1 Kanun Sivil, mempunyai kemudahan sebuah apartmen boleh menggunakan bilik dan peranti yang dimaksudkan untuk kegunaan biasa penduduk bangunan. Menurut Seni. 302 § 2 Kanun Sivil, peruntukan mengenai penggunaan oleh orang asli hendaklah terpakai dengan sewajarnya kepada hubungan bersama antara flat yang mempunyai kemudahan dan pemilik harta tanah yang dibebani. Pembentukan hak pelayan pangsapuri sedemikian adalah kerana tujuan dan fungsinya yang bertujuan untuk melindungi orang tersebut, terutama mereka yang belum atau tidak lagi dapat bekerja sebagai kanak-kanak, orang tua, atau tidak dapat bertindak kerana penyakit atau penyakit lain.

Ringkasan

Kemudahan flat adalah hak milik terhad dan membolehkan orang yang bukan pemilik atau penyewanya tinggal di flat tertentu. Ia boleh ditubuhkan hanya oleh pemilik dalam bentuk perjanjian notari atau sebagai hasil keputusan mahkamah muktamad. Perhambaan ini boleh dibayar dan tidak dibayar, dan ia sentiasa tamat dengan kematian orang yang berhak dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain.