JPK MAG contoh memasukkan dokumen dalam fail!

Laman Web

Bagi mengetatkan sistem cukai, Kementerian Kewangan memperkenalkan elemen baharu menambah baik kawalan cukai, iaitu Fail Audit Standard. Fail ini membezakan beberapa struktur yang mengawal kawasan aktiviti tertentu. Salah satunya ialah JPK MAG, iaitu fail yang mengawal gudang. Artikel itu akan membincangkan skim JPK MAG, contoh, strukturnya dan perkara yang sepatutnya terkandung di dalamnya.

Apa itu gudang?

Peruntukan JPK atau akta lain tidak menjelaskan secara langsung konsep gudang dari segi percukaian, seterusnya membawa kepada fakta bahawa usahawan mempunyai keraguan tentang siapa yang harus menyerahkan fail JPK MAG.

Apabila menjalankan gudang, usahawan mempunyai pilihan, antara lain, mengawal stok semasa barangan dagangan dan bahan asas. Oleh itu, mereka menghasilkan pelbagai jenis dokumen gudang, seperti:

 • PZ - penerimaan luaran,
 • PW - penerimaan dalaman,
 • WZ - edisi luaran,
 • MM - pemindahan antara cawangan,
 • RW - pengeluaran dalaman,
 • WP - keluaran pengeluaran.

Di samping itu, fail JPK itu sendiri bertujuan untuk memberi pihak berkuasa kawalan maklumat tentang buku cukai dan dokumen perakaunan, dan bukan tentang tempat menyimpannya, jadi intipati dalam kes JPK MAG adalah penyimpanan dokumentasi gudang yang boleh dipercayai.

Perlu diingat bahawa maklumat tentang gudang yang disediakan untuk pihak berkuasa kawalan harus mengandungi data sebenar mengenai operasi gudang dan harus konsisten dengan fakta.

JPK MAG contoh struktur dan apa yang sepatutnya mengandungi

JPK MAG ialah salah satu struktur JPK, yang direka untuk mengawal pergerakan gudang dan pematuhannya terhadap lejar. Mulai 1 Julai 2018, struktur ini terpakai kepada semua usahawan yang menjalankan gudang dalam bentuk elektronik dan disediakan hanya atas permintaan pihak berkuasa cukai.

Dokumentasi gudang berikut harus ditunjukkan dalam struktur tertentu:

 • PZ - penerimaan luaran,
 • WZ - edisi luaran,
 • MM - pergerakan antara gudang,
 • RW - pengeluaran dalaman.

Satu fail JPK MAG sepadan dengan hanya satu gudang. Oleh itu, jika pengusaha mempunyai beberapa gudang, maka atas permintaan Kementerian Kewangan, beliau akan diwajibkan untuk menyediakan seberapa banyak fail yang dimilikinya.

Struktur JPK MAG terdiri daripada tiga bahagian:
 • Checksum yang mengandungi data seperti:
  • bilangan dokumen,
  • nilai dokumen;
 • Senarai bukti yang merangkumi data seperti:
  • nombor dokumen gudang,
  • tarikh pengeluaran dokumen gudang,
  • nilai dokumen gudang,
  • penerima barang/bahan,
  • tarikh pengeluaran / penerimaan barang / bahan,
  • nombor invois atau spesifikasi barang/bahan,
  • tarikh pengeluaran invois atau spesifikasi barang/bahan;
 • Butiran bukti terperinci yang mengandungi data seperti:
  • nombor dokumen gudang,
  • produk / bahan / kod pembungkusan,
  • nama produk / bahan / pembungkusan,
  • kuantiti dikeluarkan/resit,
  • Unit ukuran,
  • harga barang / bahan / pembungkusan,
  • nilai barang / bahan / pembungkusan.

Struktur JPK MAG hendaklah disediakan untuk tempoh bulanan dan diserahkan kepada Kementerian Kewangan dalam format XML pada pembawa data luaran, contohnya CD atau pendrive. Fail JPK MAG hendaklah disediakan hanya atas permintaan pihak berkuasa cukai.

Contoh JPK MAG bagi serpihan yang dijana dalam sistem wFirma.pl:

Seperti yang anda lihat, format xml di mana struktur JPK dijana tidak boleh dibaca untuk pembayar cukai biasa, tetapi bagi Kementerian Kewangan ia adalah format yang paling mudah, tetapi juga sangat terperinci yang membolehkan anda membaca data daripada buku yang disimpan.

JPK MAG - contoh cara menjana dalam sistem wFirma.pl

Menjana fail JPK MAG dalam sistem wFirma.pl adalah mungkin untuk pengguna yang mempunyai pakej PERAKAUNAN DALAM TALIAN atau pakej PENGURUSAN JUALAN yang dilanjutkan dengan modul GUDANG. Untuk memuat turun fail, pergi ke tab PENYIMPANAN »DOKUMEN» MUAT TURUN JPK MAG. Kemudian fail JPK MAG akan dimuat turun ke cakera komputer.

Ringkasnya, struktur SAF-T hendaklah dijana hanya atas permintaan pihak berkuasa cukai dan bertujuan untuk pembayar cukai yang menyimpan gudang dalam bentuk elektronik.