Pampasan untuk tangkapan atau sabitan yang salah

Perkhidmatan

Jika anda seorang usahawan dan anda telah ditangkap, ditahan atau disabitkan secara tidak adil, anda mempunyai hak untuk meneruskan hak anda di mahkamah dan menuntut pampasan bagi ganti rugi daripada Perbendaharaan Negeri. Apakah peraturan, syarat, prosedur dan tarikh akhir untuk meneruskan jenis tuntutan ini? Bagaimanakah jumlah tuntutan perlu dikira? Anda akan belajar daripada artikel ini!

Prosedur untuk meneruskan tuntutan untuk tangkapan atau sabitan salah

Tuntutan pampasan untuk tangkapan atau sabitan salah adalah bercampur-campur jenayah sivil. Peruntukan Kanun Tatacara Jenayah dan sebahagian daripada Kanun Sivil harus digunakan untuk prosiding dalam kes ini.

Perkara 552–559 Kanun Tatacara Jenayah mengawal prosedur dalam kes yang disebut di atas pampasan, dengan syarat bahawa ia akan menunggu di hadapan mahkamah jenayah. Tuntutan untuk pampasan hendaklah dikemukakan kepada mahkamah daerah di mana penghakiman telah dikeluarkan pada peringkat pertama, dan sekiranya berlaku penahanan/penahanan yang tidak wajar, kepada mahkamah daerah yang kompeten untuk tempat pembebasan tahanan itu berlaku atau tahanan dibebaskan.

Tuntutan ganti rugi dibuat dalam bentuk permohonan, dan bukan dalam bentuk tuntutan mahkamah, seperti dalam kes pampasan sivil. Mahkamah daerah memutuskan tuntutan itu melalui penghakiman pada perbicaraan dalam hakim tunggal. Pendakwa raya dimaklumkan mengenai tarikh pendengaran dengan menghantar salinan permintaan.

Apa yang amat penting, disebabkan keadilan kes bagi pampasan bagi penangkapan atau sabitan salah, prosiding tersebut adalah bebas daripada kos mahkamah, dan jika tuntutan diterima, sekurang-kurangnya sebahagiannya, pemohon berhak untuk membayar balik perbelanjaan yang wajar daripada Perbendaharaan Negeri, termasuk untuk pelantikan seorang peguam.

Pemohon dikecualikan dari segi undang-undang daripada membayar yuran mahkamah dalam kes untuk pampasan bagi penangkapan atau sabitan yang salah.

Menurut Seni. 558 Kanun Tatacara Jenayah dalam kes bagi pampasan bagi sabitan salah, penangkapan atau penahanan sementara, peruntukan Kanun Tatacara Sivil hanya terpakai kepada isu yang tidak dikawal dalam Kanun ini. Oleh itu, ini akan menjadi peruntukan mengenai syarat untuk tuntutan ganti rugi, skop dan jenis kerosakan, punca atau kesan penyumbang kepada kerosakan.

Kanun Sivil juga berasal daripada prinsip bahawa dalam prosiding untuk pampasan bagi sabitan salah, penangkapan atau penahanan sementara, beban pembuktian terletak pada pihak yang memperoleh kesan undang-undang khusus daripada kenyataan yang diberikan. Oleh itu, dalam keadaan di mana pemohon telah mengalami atau mengalami kemudaratan akibat penahanan yang tidak wajar, dia, dan bukannya mahkamah, yang bertanggungjawab untuk mengemukakan bukti yang mewajarkan tuntutan itu.

Bilakah anda layak untuk tuntutan?

Tiada peraturan berasingan bagi tuntutan ganti rugi bagi penahanan salah, penangkapan atau sabitan dalam peraturan fiskal keseksaan, oleh itu peruntukan Kanun Tatacara Jenayah terpakai bagi kesalahan fiskal.

Pampasan untuk tangkapan, penahanan atau sabitan yang salah juga perlu dibayar dalam kes kesalahan yang bersifat penal-fiskal.

Peraturan ini tidak memperuntukkan peraturan yang berasingan untuk menuntut ganti rugi bagi usahawan, dan juga tidak mengecualikan kemungkinan meneruskan tuntutan oleh mereka - peraturan am terpakai di sini.

Tuntutan pampasan daripada Perbendaharaan Negeri boleh dikemukakan dalam tiga kes:

 • sekiranya berlaku penahanan yang tidak syak lagi adil;

 • sekiranya berlaku penahanan pra-perbicaraan yang tidak syak lagi berasas;

 • apabila akibat daripada penyambungan semula prosiding atau kasasi, tertuduh telah dibebaskan atau dijatuhkan hukuman yang lebih ringan, dan apabila prosiding itu dihentikan berikutan pembatalan penghakiman hukuman disebabkan oleh keadaan yang tidak diambil kira dalam prosiding sebelum ini.

Tidak cukup dengan penahanan atau penahanan adalah salah. Pampasan hanya perlu dibayar untuk penahanan pra-perbicaraan yang tidak diragukan lagi salah atau untuk penahanan yang tidak diragukan lagi salah.

Tidak dapat dinafikan ketidakadilan penangkapan atau penahanan berlaku apabila: "(...) ia telah digunakan dengan melanggar peruntukan PKC. mengenai langkah pencegahan ini, atau ternyata tidak wajar dari sudut pandangan keputusan muktamad (mengikat undang-undang) mengenai liabiliti jenayah, berdasarkan semua keadaan yang ditetapkan dalam kes ini, serta dalam perjalanan prosiding mengenai pampasan atau ganti rugi untuk penahanan pra-perbicaraan yang tidak wajar " (Resolusi Mahkamah Agung 15 September 1999, I KZP 27/99).

Lebih-lebih lagi, perundangan menunjukkan bahawa pampasan untuk penahanan yang tidak diragukan lagi salah hanya melibatkan apa yang dipanggil penahanan atau penahanan polis menurut Art. 247 PKC.

Menurut Seni. 555 Kanun Tatacara Jenayah Tuntutan disekat masa selepas satu tahun dari tarikh penghakiman yang menimbulkan pampasan dan ganti rugi menjadi muktamad, dan dalam kes penahanan pra-perbicaraan - dari tarikh penghakiman yang menyimpulkan prosiding dalam kes itu menjadi muktamad, dan sekiranya berlaku penahanan - dari tarikh pembebasan.

Tuntutan untuk pampasan mesti difailkan dalam tempoh satu tahun dari penghakiman yang menyebabkan tuntutan menjadi muktamad, dalam tempoh satu tahun dari penghakiman menamatkan prosiding dalam kes yang ditangkap secara salah, atau dalam tempoh satu tahun pelepasan dalam kes penangkapan salah. .

Bilakah tuntutan tidak layak?

Tuntutan untuk pampasan atau ganti rugi tidak berhak kepada seseorang yang, dengan niat untuk mengelirukan mahkamah atau pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang, membuat pemberitahuan palsu tentang jenayah atau penjelasan palsu dan menyebabkan keputusan tidak menguntungkannya mengenai subjek sabitan. , penahanan sementara, penggunaan langkah berjaga-jaga atau penahanan.

Perkara di atas tidak terpakai kepada orang yang membuat kenyataan akibat mengajukan soalan yang tidak senonoh, dipengaruhi oleh paksaan atau ancaman yang menyalahi undang-undang, yang memberikan keterangan di bawah syarat tidak termasuk kebebasan bersuara, serta apabila kerosakan atau kemudaratan disebabkan oleh penyalahgunaan kuasa atau kegagalan untuk memenuhi kewajipan oleh pegawai awam.

Apa yang anda boleh siasat?

Pemohon boleh menuntut sejumlah wang tertentu daripada Perbendaharaan Negeri sebagai pampasan bagi kerosakan material. Kelayakan berkenaan dengan tuntutan pampasan bagi kerosakan sebenar dan kehilangan keuntungan. Dalam kes ini, semua kos yang ditanggung dan pendapatan tidak diiktiraf yang kekal berkaitan dengan penangkapan, penahanan atau sabitan hendaklah dibentangkan secara terperinci.

Di samping membetulkan kerosakan harta benda, pemohon mempunyai hak untuk menuntut pampasan bagi kemudaratan yang dialami, iaitu kerosakan bukan wang. Di sini, jumlah pampasan yang diberikan diserahkan kepada budi bicara mahkamah, tetapi sejauh mana kemudaratan, dan dengan itu kesan negatif penahanan, penahanan atau sabitan, ke atas pemohon harus dibuktikan. Anda juga perlu membuktikan mengapa jumlah yang diminta sepadan dengan bahaya.

Mulakan tempoh percubaan 30 hari percuma tanpa sebarang ikatan!

Kaedah pengiraan jumlah permintaan

Fiqh dan kesusasteraan menunjukkan bahawa jumlah kerosakan harus dikira menggunakan kaedah pembezaan. Untuk tujuan ini, status harta hipotetikal pemohon, iaitu yang akan wujud sekiranya tiada penahanan, sabitan atau penahanan yang salah, hendaklah dibandingkan dengan dua aset sebenar, iaitu:

 • sebelum kejadian yang menimbulkan kerosakan;

 • untuk mengikuti peristiwa yang menimbulkan kerosakan.

Dengan cara ini, kita boleh mendapatkan hasil perbandingan berikut:

 • keadaan sebenar "selepas" adalah sama atau lebih tinggi daripada keadaan harta hipotesis - yang bermaksud tiada kerosakan;

 • status sebenar harta pihak yang cedera "selepas" adalah lebih rendah daripada keadaan hipotesis, dan pada masa yang sama sama dengan keadaan sebenar "sebelum"; maka pihak yang terkilan kehilangan faedah, tetapi tidak mengalami kerugian;

 • status sebenar harta mangsa "sebelum" dan keadaan hipotesis adalah sama, tetapi keadaan sebenar harta "selepas" adalah lebih rendah; maka pihak yang terkilan mengalami kerugian, tetapi tidak kehilangan faedah;

 • keadaan sebenar "selepas" adalah lebih rendah daripada keadaan hipotesis, dan pada masa yang sama lebih rendah daripada keadaan sebenar "sebelum"; dalam kes ini, pihak yang terkilan telah kehilangan dan kehilangan faedah.

Mahkamah menggunakan kaedah pembezaan apabila mengira kerosakan harta benda. Dengan cara ini, kerosakan dikira sambil mengambil kira kos yang tidak ditanggung oleh pemohon melalui ditahan, ditangkap atau disabitkan kesalahan, seperti kos bahan api atau kos makanan.

Apabila menentukan jumlah pampasan, mahkamah mengambil kira bahawa tertuduh telah dikreditkan dengan tempoh penggunaan penalti yang tidak adil, langkah berjaga-jaga, penangkapan atau penahanan sementara, yang berkaitan dengan permintaan untuk pampasan, terhadap penalti atau langkah berjaga-jaga yang diadili. dalam prosiding lain.

Dalam kes pampasan untuk kemudaratan bukan kewangan, mahkamah mengambil kira keseluruhan pengalaman negatif pemohon, tempohnya dan kesannya terhadap kehidupan pemohon. Tahap kemudaratan dipengaruhi, antara lain, oleh keadaan seperti:

 • tempoh pengalaman negatif dan tempoh pengasingan daripada masyarakat (menjatuhkan hukuman, penahanan atau penahanan);

 • jenis pertuduhan terhadap pemohon dan ketegasan berkaitan penahanan atau hukuman sebelum perbicaraan;

 • keadaan keluarga;

 • kesihatan;

 • umur;

 • kesan dalam sfera jiwa;

 • kehilangan kuasa dalam persekitaran;

 • gaya hidup awal;

 • taraf hidup pemohon dan taraf hidup masyarakat, dsb.

Pampasan untuk kerosakan bukan kewangan ditentukan mengikut budi bicara oleh mahkamah berdasarkan tahap kemudaratan yang dialami dan mengambil kira taraf hidup pemohon dan purata taraf hidup di tempat kediamannya. Pampasan harus membenarkan perbelanjaan pengguna sedemikian untuk mengimbangi rasa ketidakadilan pemohon.