Pengesahan yang betul tentang pembayaran yang dibuat secara tunai

Laman Web

Pada 1 Januari 2013, peruntukan mengenai apa yang dipanggil pelarasan kos dari segi cukai pendapatan. Menurut Seni. perenggan 24d. 1 dan saat. 2 Akta Cukai Pendapatan Peribadi, pembayar cukai bertanggungjawab untuk mengurangkan kos boleh ditolak cukai dengan jumlah yang terhasil daripada invois, bil, kontrak dan dokumen lain, jika kewajipan ini tidak diselesaikan dalam tempoh 30 hari dari tarikh pembayaran yang ditunjukkan pada dokumen. Dalam keadaan di mana tarikh akhir pembayaran lebih lama daripada 60 hari, pengurangan kos dibuat 90 hari dari tarikh memasukkan jumlah ini sebagai kos boleh ditolak cukai, melainkan ia telah dibayar dalam tempoh ini.

Sehubungan dengan peruntukan di atas, usahawan menimbulkan beberapa keraguan tentang kaedah mendokumentasikan pembayaran liabiliti mereka. Jika tuntutan diselesaikan melalui pindahan bank atau melalui kad pembayaran, adalah jelas bahawa penyata bank akan menjadi bukti pembayaran yang mencukupi dalam perkara ini. Untuk mengekalkan ketenteraman, pembayar cukai boleh menerangkan setiap invois atau dokumen lain yang dibayar dengan cara ini, contohnya, "Dibayar melalui pindahan bank pada ..." + tandatangan. Usahawan juga boleh menyimpan rekod tambahan pembayaran liabiliti, di mana dia akan memasukkan maklumat tentang pembayaran mereka. Baca artikel dan ketahui rupa pengesahan pembayaran tunai yang betul.

Pengesahan pembayaran yang dibuat secara tunai

Menurut Seni. 462 par. 1 Kanun Sivil, penghutang, apabila memenuhi perkhidmatan, boleh meminta resit daripada pemiutang. Apabila pemiutang tidak mahu menyerahkannya, penghutang boleh menahan pelaksanaan atau menyerahkan subjek prestasi ke deposit mahkamah.

Dalam kes pembayaran tunai, adakah pengesahan invois pembayaran mencukupi? Ya, tetapi hanya jika dokumen pembelian mengandungi frasa "Dibayar" bersama-sama dengan nilai atau "Untuk dibayar: PLN 0". Apa yang penting, hanya menunjukkan wang tunai sebagai kaedah pembayaran tidak sama dengan membayar jumlah yang perlu dibayar. Dalam amalan perniagaan, sesetengah syarikat menggunakan setem "Dibayar secara tunai" yang dilekatkan pada dokumen semasa pembayaran. Penyelesaian ini juga betul. Selain itu, anotasi tulisan tangan seperti "Bayaran diterima" dihormati. Tindakan ini harus dianggap sebagai pengesahan yang betul tentang pembayaran yang dibuat secara tunai.

Satu lagi persoalan yang mungkin timbul apabila membayar secara tunai mengikut peraturan yang terpakai ialah persoalan apakah elemen yang perlu dimasukkan dalam resit yang dikeluarkan oleh pemiutang? Malangnya, peruntukan Kanun Sivil tidak menyatakan data apa yang harus dimasukkan dalam dokumen tersebut. Walau bagaimanapun, yang perlu kelihatan seperti:

  • nama penghutang atau nama pertama dan terakhirnya,
  • jumlah liabiliti yang diselesaikan,
  • tajuk komitmen,
  • tandatangan.

Mulakan tempoh percubaan 30 hari percuma tanpa sebarang ikatan!

Pada setiap hari, ramai usahawan, bukannya resit khas, menggunakan untuk tujuan ini dokumen tunai siap pakai, seperti KP - daftar tunai akan diterima, yang juga boleh dikeluarkan berkaitan dengan membuat pembayaran tunai.

Mempunyai bukti pembayaran adalah penting bukan sahaja untuk yang dipanggil pembetulan kos, tetapi juga dalam kes meneruskan tuntutan seseorang di mahkamah. Dari sudut pandangan Seni. 6 Kanun Sivil, beban membuktikan fakta membuat pembayaran terletak pada orang yang mendapat akibat undang-undang daripada fakta ini. Contoh keadaan sedemikian mungkin pembayaran oleh syarikat untuk barangan yang sebenarnya tidak pernah dihantar oleh pembekal.