Peraturan untuk mengeluarkan invois - adakah perlu?

Cukai Perkhidmatan

Usahawan yang mengeluarkan invois kepada kontraktor mereka mengetahui sepenuhnya keperluan untuk memastikan keaslian asal, integriti kandungan dan kebolehbacaan dokumen ini. Cadangan sedemikian dimasukkan dalam par. 20a perenggan 1 Peraturan Menteri Kewangan 28 Mac 2011 mengenai pembayaran balik cukai kepada pembayar cukai tertentu, mengeluarkan invois, penyimpanan mereka dan senarai barangan dan perkhidmatan yang pengecualian VAT tidak dikenakan. Semak sama ada peraturan untuk mengeluarkan invois diperlukan!

Peruntukan yang disebutkan di atas, yang diperkenalkan ke dalam peraturan pada 1 Januari 2013, dengan tepat mentakrifkan syarat yang mesti dipastikan oleh pembayar cukai semasa mengeluarkan invois. Walau bagaimanapun, peruntukan ini tidak menyatakan dengan tepat kaedah yang harus digunakan untuk tujuan ini.

Walau bagaimanapun, kesimpulan ini tidak betul sepenuhnya. Mengikut par. 20a perenggan 2 ketulenan asal, integriti kandungan dan kebolehbacaan invois boleh dipastikan oleh mana-mana kawalan perniagaan. Kawalan sedemikian harus difahami sebagai satu proses di mana usahawan mencipta sejumlah pengetahuan tentang kontraktor, kepastian tentang data yang tidak berubah pada invois yang diterima dan fakta bahawa dokumen itu akan dapat dibaca dari saat pengeluaran sehingga akhir tempoh penyimpanan yang diperlukan.

Membuat peraturan invois boleh menjadi sejenis kawalan perniagaan - sebagai satu set peraturan untuk memastikan ketulenan, integriti dan kebolehbacaan invois. Walau bagaimanapun, kaedah sedemikian bukanlah satu-satunya laluan yang dibenarkan - dalam kes ini terpulang kepada peniaga bagaimana untuk mencipta cara yang boleh dipercayai untuk menyemak bahawa invois yang dikeluarkan benar-benar memenuhi semua jangkaan yang diperlukan. Sebagai contoh, aktiviti usahawan asing yang misalnya memerlukan kad pengenalan dan maklumat tentang kemasukan dalam daftar ekonomi daripada kontraktor baru, sebagai pengesahan bahawa ia sebenarnya adalah usahawan yang diberi kuasa untuk mengeluarkan dokumen. Satu lagi cara pengauditan ialah kemungkinan memadankan dokumen tambahan dengan invois - contohnya pesanan gudang, bukti pembayaran, dsb. Kaedah menyemak integriti invois juga merupakan kawalan program invois yang digunakan dalam syarikat - jika ia memastikan bahawa elemen yang diperlukan diletakkan pada dokumen, boleh diandaikan bahawa invois yang dikeluarkan olehnya tidak memerlukan perubahan.

Seperti yang anda lihat, terdapat banyak cara untuk menyediakan invois anda dengan syarat asas - ia tidak berakhir dengan keperluan untuk mengeluarkan invois. Terpulang kepada pembayar cukai untuk memilih kaedah tertentu. Sekiranya terdapat keraguan, anda boleh merujuk kepada pejabat cukai yang kompeten, di mana usahawan perlu mendapatkan maklumat sama ada prinsip yang diterima pakai olehnya untuk memastikan dan menyemak kesahihan asal, integriti kandungan dan kebolehbacaan invois adalah betul.