Mendokumentasikan transaksi pembelian kenderaan - perkara yang perlu anda ketahui!

Cukai Perkhidmatan

Pada masa kini, menjalankan perniagaan tanpa kereta hampir mustahil. Kereta adalah alat pengangkutan yang paling biasa di kalangan usahawan kerana kemudahan dan kelajuan pergerakannya. Sesetengah orang yang menjalankan perniagaan menggunakan kenderaan persendirian mereka dalam syarikat itu, yang lain membuat keputusan mengenai operasi, kewangan atau pajakan sewa, dan yang lain lagi membeli kenderaan secara tunai atau menggunakan pinjaman. Artikel berikut membentangkan bentuk transaksi pembelian kenderaan harus didokumenkan dan cara penyelesaian pembelian boleh dibuat.

Invois VAT dan mendokumentasikan transaksi pembelian kenderaan

Invois VAT termasuk kedua-dua nilai bersih, nilai VAT dan nilai kasar barangan atau perkhidmatan yang dijual. Membeli kereta berbanding invois VAT biasanya melayakkan pembayar cukai untuk memotong VAT ke atas pembelian, sekurang-kurangnya sebahagiannya.

Selaras dengan peraturan yang terpakai, untuk memotong 100% VAT ke atas pembelian kenderaan dan daripada perbelanjaan bahan api dan kos operasi kereta ini, usahawan bertanggungjawab untuk menentukan jenis penggunaan kenderaan sebagai sebuah syarikat dan untuk menyelesaikan formaliti berikut:

  • melaporkan kenderaan kepada pejabat cukai (pengisytiharan VAT-26);
  • merangka peraturan untuk menggunakan kereta dalam perniagaan;
  • menyimpan rekod perbatuan kenderaan.

Jika tidak, jenis penggunaan kereta yang digunakan dalam syarikat dan kepunyaan harta syarikat ditakrifkan sebagai campuran, maka pengusaha berhak memotong 50% VAT ke atas pembelian dan perbelanjaan lain yang berkaitan dengan kenderaan tersebut.

Bagi pembayar VAT yang aktif, mendokumenkan transaksi pembelian kenderaan penumpang dengan invois selalunya lebih berfaedah, kerana ia membolehkan mereka mengurangkan liabiliti VAT mereka.

Mendokumentasikan transaksi pembelian kenderaan dengan invois margin VAT

Invois margin VAT dicirikan oleh fakta bahawa amaun VAT tidak dinyatakan padanya. Prosedur margin digunakan, antara lain, dalam perdagangan barangan terpakai, dan dengan itu, ia adalah dokumen yang sering muncul dalam peredaran ekonomi apabila membeli kereta terpakai. Invois margin VAT biasanya dikeluarkan oleh pemilik pengedar kereta terpakai menggunakan prosedur margin, yang merupakan kaedah cukai VAT khusus. Penjual kemudian membayar VAT, tetapi tidak menunjukkan jumlah VAT pada invois itu sendiri. Ini kerana amaun margin, iaitu perbezaan antara harga belian dan harga jualan sesuatu barangan atau perkhidmatan, tertakluk kepada cukai. Oleh itu, invois margin VAT mengandungi nilai "tersembunyi" VAT. Oleh itu, pembeli, kerana kekurangan maklumat mengenai jumlah VAT, tidak boleh memotong cukai ini.

Perjanjian jual beli

Kontrak pembelian biasanya disimpulkan apabila penjual adalah orang biasa yang tidak menjalankan perniagaan atau menjalankan aktiviti sedemikian, tetapi menjual kereta dari harta persendiriannya. Tiada VAT ditunjukkan pada kontrak pembelian dan penjualan dan kontrak sedemikian tidak termasuk cukai ini, yang bermaksud bahawa apabila membeli kenderaan berdasarkan kontrak pembelian dan penjualan, usahawan tidak akan dapat mengurangkan liabiliti VATnya.

Contoh 1.

En Kamil yang merupakan pembayar VAT yang aktif membeli sebuah kereta penumpang terpakai (kereta tersebut digunakan oleh pemilik terdahulu selama 3 tahun). Beliau bercadang untuk memasukkannya ke dalam daftar aset tetap dan melunaskannya menggunakan kadar susut nilai yang meningkat sebanyak 40%. Usahawan itu juga memutuskan untuk melaporkan kereta itu ke pejabat cukai pada borang VAT-26, merangka peraturan untuk penggunaan kenderaan dan menyimpan rekod perbatuannya (jenis pelupusan kereta syarikat), yang mana dia akan mempunyai hak untuk memotong 100% VAT ke atas pembelian dan ke atas semua perbelanjaan untuk minyak dan pengendalian kenderaan.

En. Kamil boleh membeli kenderaan berdasarkan invois VAT, invois margin VAT atau perjanjian pembelian dan penjualan. Pilihan manakah yang paling menguntungkan bagi Encik Kamil dan mengapa?

Mari kita andaikan bahawa jumlah kos pembelian kereta ialah PLN 36,900, kedua-duanya apabila transaksi pembelian kenderaan didokumenkan berdasarkan invois VAT, invois margin VAT dan perjanjian pembelian dan penjualan.

Cukai yang paling menguntungkan adalah pembelian kenderaan oleh Encik Kamil berdasarkan invois VAT, kerana berkat ini dia akan dapat memotong 100% cukai ini, dalam keadaan ini nilai kenderaan adalah seperti berikut :

  • PLN 30,000 - jumlah bersih,
  • PLN 6 900 - Amaun VAT,
  • PLN 36,900 - jumlah kasar.

Oleh itu, Encik Kamil memotong PLN 6,900 VAT, dan baki jumlah (PLN 30,000) adalah nilai awal kenderaan, tertakluk kepada susut nilai menggunakan kadar 40%:
(PLN 30,000 40%) / 12 = PLN 1,000 - jumlah caj susut nilai bulanan
Selepas 2.5 tahun, kenderaan akan disusut nilai sepenuhnya.

Jika kenderaan itu dibeli berdasarkan invois VAT, margin dan perjanjian pembelian dan penjualan, Encik Kamil, walaupun pada hakikatnya beliau telah memutuskan untuk menentukan jenis pelupusan kenderaan syarikat, tidak akan berhak mendapat Potongan VAT. Dalam kes invois margin VAT, cukai ini "tersembunyi" dan tidak boleh ditolak oleh pembeli, dan dalam kes pembelian kereta di bawah perjanjian jual beli, amaun yang diperuntukkan dalam perjanjian ini tidak termasuk VAT . Ini bermakna bahawa nilai penuh pada invois margin VAT atau perjanjian jual beli akan menjadi nilai awal kenderaan, tertakluk kepada susut nilai menggunakan kadar 40%:

(PLN 36,900 40%) / 12 = 1,230 - jumlah caj susut nilai bulanan
Selepas 2.5 tahun, kenderaan akan disusutnilai sepenuhnya, seperti yang kita dapat lihat, jumlah susut nilai hapus kira adalah lebih tinggi daripada apabila kereta itu dibeli di bawah kontrak pembelian. Walau bagaimanapun, ingat bahawa dalam kes pertama sebanyak PLN 6,900 VAT telah ditolak.

Pembelian kereta oleh usahawan dikecualikan daripada VAT

Dalam kes usahawan yang bukan pembayar VAT aktif, dari segi penyelesaian, tidak kira sama ada mereka membeli kenderaan berdasarkan invois VAT, invois margin VAT atau perjanjian jual beli. Semua transaksi diselesaikan dengan cara yang sama. Bagi pembayar cukai yang mendapat manfaat daripada pengecualian VAT, nilai kasar daripada invois sepadan dengan nilai awal kenderaan, di mana hapus kira susut nilai dibuat, mengurangkan liabiliti cukai pendapatan.

Contoh 2.

Encik Jacek, yang dikecualikan daripada VAT, memutuskan untuk membeli kereta penumpang terpakai (kereta itu digunakan oleh pemilik terdahulu selama 4 tahun), yang akan menjadi hak milik syarikatnya dan disusut nilai menggunakan kadar susut nilai yang meningkat sebanyak 40%. Encik Jacek boleh memilih untuk membeli kereta berdasarkan invois VAT, invois margin VAT atau perjanjian pembelian dan penjualan. Pilihan manakah yang terbaik untuk Encik Jacek dan mengapa?

Jumlah harga kereta ialah PLN 36,900, kedua-duanya dalam kes invois VAT, invois margin VAT dan perjanjian pembelian dan penjualan. Disebabkan En. Jacek mendapat manfaat daripada pengecualian VAT dan tidak memotong cukai ini daripada pembelian yang dibuat, tidak kira sama ada pendokumentasian transaksi pembelian kenderaan akan dalam bentuk invois VAT, invois margin VAT atau jualan. perjanjian pembelian. Dalam setiap tiga kes ini, jumlah PLN 36,900 akan menjadi nilai awal kenderaan, disusut nilai dalam perniagaan pada kadar 40%:
(PLN 36,900 40%) / 12 = 1,230 - jumlah caj susut nilai bulanan
Selepas 2.5 tahun, kenderaan akan disusutnilai sepenuhnya.