Pengiktirafan perkhidmatan subkontraktor dalam KPiR

Laman Web

Sebagai sebahagian daripada perniagaan mereka, usahawan sangat kerap menggunakan perkhidmatan syarikat lain untuk tujuan melaksanakan aktiviti berkenaan, contohnya pengeluaran, dll. Contohnya, agensi pengiklanan, untuk membuat sepanduk pengiklanan atau kad perniagaan untuk pelanggan. , sebagai tambahan kepada projek yang telah dibuat, mesti menggunakan perkhidmatan percetakan. Begitu juga, dalam kes kontraktor yang menyediakan perkhidmatan pembinaan, yang memerintahkan pelaksanaan kerja tertentu, contohnya mengecat, pemasangan, dll., kepada syarikat lain - iaitu subkontraktor. Jadi bagaimanakah perbelanjaan jenis ini perlu dimasukkan ke dalam KPiR?

Pembelian perkhidmatan subkontrak

Sebagai peraturan, pembelian perkhidmatan subkontraktor berkaitan secara langsung dengan aktiviti perniagaan dan merupakan elemen perkhidmatan / objek / produk yang dilakukan dan dijual, dsb. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh dimasukkan dalam lajur 10 KPiR. Lajur ini bertujuan untuk mengakaunkan pembelian barangan komersial dan bahan asas, yang mana perkhidmatan luaran tidak boleh dipertimbangkan - perkhidmatan subkontraktor, walaupun ia harus dimasukkan dalam kos pengeluaran, iaitu termasuk dalam harga di mana barang itu akan dijual.

Cara menempah perkhidmatan subkontrak di KPIR

Selain itu, lajur 11 KPiR tidak digunakan untuk menempah perbelanjaan jenis ini, kerana ia termasuk kos sampingan yang berkaitan dengan pembelian barangan atau bahan, kerana, seperti yang dinyatakan di atas, pembelian perkhidmatan bukanlah komoditi atau bahan.

Oleh itu, perbelanjaan yang ditanggung untuk perkhidmatan subkontraktor hendaklah dimasukkan dalam ruangan 13 "perbelanjaan lain" KPiR. Lajur ini digunakan untuk merekodkan perbelanjaan lain yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan, selain daripada yang terkandung dalam kol 10 dan 11 KPiR, dengan syarat Art. 23 Akta Cukai Pendapatan Peribadi tidak mengecualikan kemungkinan memasukkannya sebagai kos

Begitu juga, jika subkontraktor, semasa mengeluarkan invois untuk perkhidmatan yang dilakukan, menunjukkan jumlah elemen individu, contohnya buruh dan bahan yang digunakan, juga keseluruhan jumlah daripada invois dimasukkan dalam lajur 13. Berdasarkan invois ini, kami tidak boleh memasukkan sebahagian daripada kos dalam lajur 10 sebagai bahan dan selebihnya dalam lajur 13 sebagai perkhidmatan. Semua kos telah dimasukkan dalam satu perkhidmatan.

Ia juga berlaku bahawa usahawan membeli bahan itu sendiri, dan kemudian memindahkannya kepada subkontraktor untuk diproses selanjutnya, di mana akibatnya produk akan dijual semula. Dalam situasi ini, adalah jelas bahawa bahan yang dibeli oleh usahawan akan menunjukkan dalam lajur 10 KPiR, manakala kos perkhidmatan, contohnya memotong, membengkok, mengecat, dan lain-lain, akan dimasukkan dalam lajur 13.

Merumuskan semua jenis perkhidmatan yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan - contohnya perkhidmatan subkontraktor hendaklah ditempah di ruangan 13 KPiR sebagai perbelanjaan lain.