Pengesahan SAF yang dikemukakan kepada Kementerian Kewangan

Laman Web

Mulai Januari 2018, kewajipan untuk menghantar JPK_VAT dikenakan kepada semua pembayar VAT yang aktif. Apa itu JPK? Apakah struktur SAF yang perlu dijana? Bagaimana untuk menghantar JPK? Bagaimanakah rupa pengesahan SAF oleh Kementerian Kewangan? Jom semak!

Apa itu JPK?

JPK, iaitu Fail Audit Standard, ialah satu set maklumat tentang peristiwa ekonomi yang berlaku dalam perusahaan dalam tempoh penyelesaian tertentu. Data ini diserahkan kepada Kementerian Kewangan atau pejabat cukai (bergantung kepada struktur) dalam bentuk elektronik dalam susun atur dan format piawai (XML). Oleh itu, ia boleh diproses dengan mudah.

struktur JPK

Selaras dengan peraturan yang terpakai pada masa ini, 7 struktur SAF-T boleh dibezakan:

 • buku perakaunan - JPK_KR

 • penyata bank - JPK_WB

 • gudang - JPK_MAG

 • Rekod pembelian dan penjualan VAT - JPK_VAT

 • Invois VAT - JPK_FA

 • lejar hasil dan perbelanjaan cukai (KPiR) - JPK_PKPIR

 • rekod hasil (jumlah sekali gus) - JPK_EWP.

JPK_VAT - kewajipan penghantaran untuk semua pembayar VAT

Kewajipan untuk menghantar JPK_VAT ke pelayan Kementerian Kewangan meliputi semua pembayar VAT yang aktif.

Penting!

Penghantaran JPK_VAT tidak termasuk pembayar cukai yang hanya melakukan aktiviti yang dikecualikan daripada cukai ke atas barangan dan perkhidmatan.

Yang penting, kewajipan untuk menghantar JPK_VAT telah disebarkan dari semasa ke semasa oleh penggubal undang-undang dan bergantung pada saiz syarikat:

 • syarikat besar - mulai 1 Julai 2016

 • syarikat kecil dan sederhana - mulai 1 Januari 2017

 • syarikat mikro - mulai Januari 2018

Tarikh akhir untuk menyerahkan JPK_VAT

Pembayar cukai diwajibkan menghantar JPK_VAT untuk tempoh bulanan (walaupun semasa mereka menyerahkan penyata VAT suku tahunan kerana cukai nilai ditambah). Tarikh akhir penghantaran JPK_VAT jatuh pada hari ke-25 dalam bulan untuk bulan sebelumnya.

Penghantaran JPK_VAT elektronik

JPK_VAT hanya boleh diserahkan secara elektronik. Sistem perakaunan dalam talian - wfirma.pl membolehkan anda menghantar struktur yang dihasilkan dengan mudah mengikut piawaian yang disediakan oleh Kementerian Kewangan. Untuk memuat turun fail JPK_VAT, pergi ke tab: MULA »CUKAI» FAIL KAWALAN SERAGAM »TAMBAH JPK_VAT.

Dalam langkah seterusnya, anda boleh memilih tempoh yang harus dirujuk oleh fail.

Sistem ini membenarkan anda menghantar JPK_VAT dalam 3 cara:

 • menggunakan tandatangan elektronik anda sendiri

 • dengan penggunaan tandatangan elektronik pekerja wfirma.pl

 • menggunakan profil ePUAP yang dipercayai (fungsi ini akan tersedia mulai Januari 2018).

Lebih lanjut mengenai penghantaran JPK_VAT dalam artikel: Fail Kawalan Seragam - penghantaran ke laman web Kementerian Kewangan.

Pengesahan JPK_VAT diserahkan kepada Pejabat Cukai

Dalam kes penyerahan JPK_VAT yang mengandungi penyelewengan, pembayar cukai harus mengharapkan untuk menerima surat meminta penjelasan, pembetulan kesilapan dan pembetulan fail JPK_VAT. Jenis surat ini akan dihantar melalui e-mel dari alamat berikut: [email protected]

Penting!

E-mel daripada Kementerian Kewangan tidak akan mengandungi lampiran atau permintaan untuk pembayaran cukai. Mesej yang mengandungi jenis data ini harus diabaikan.

Menurut Kementerian Kewangan, penyelewengan yang paling kerap berlaku ialah:

 1. percanggahan dalam fail JPK_VAT yang diserahkan dan pengisytiharan yang diserahkan untuk tempoh yang sama,

 2. percanggahan dalam jumlah transaksi yang dilaporkan oleh kontraktor dalam fail JPK_VAT,

 3. kes termasuk dalam JPK_VAT memfailkan pembelian invois VAT yang dikeluarkan oleh entiti yang tidak mempunyai status pembayar cukai aktif dalam cukai ke atas barangan dan perkhidmatan.