Perbelanjaan untuk membuat laman web dan kos cukai

Laman Web

Usahawan semakin kerap membuat keputusan untuk menggunakan Internet untuk mempromosikan aktiviti mereka sendiri, untuk menarik pelanggan baharu, dan untuk memberikan maklumat tentang aktiviti, perkhidmatan atau produk mereka. Syarikat yang ingin muncul di Internet perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk mencipta laman web.

Kos boleh ditolak cukai

Menurut Seni. 22 saat. 1 Akta Cukai Pendapatan Peribadi, yang kemudiannya dirujuk sebagai Akta PIT, kos boleh ditolak cukai ialah kos yang ditanggung untuk mencapai hasil atau untuk memelihara atau menjamin sumbernya, kecuali kos yang disenaraikan dalam seni. 23.

Dalam peruntukan di atas, penggubal undang-undang tidak menyatakan secara menyeluruh perbelanjaan yang boleh dianggap sebagai kos boleh ditolak cukai. Kemungkinan memasukkan perbelanjaan khusus dalam kategori kos ini bergantung pada kewujudan hubungan sebab-akibat, iaitu melakukan perbelanjaan mempunyai atau mungkin mempunyai kesan ke atas penciptaan atau peningkatan pendapatan ini atau fungsi sumber ini. Atas sebab ini, setiap perbelanjaan yang ditanggung oleh pembayar cukai hendaklah tertakluk kepada analisis individu untuk melayakkannya sebagai entiti undang-undang. Satu-satunya pengecualian ialah keadaan apabila perbuatan itu jelas menunjukkan ia tergolong dalam kategori kos boleh ditolak cukai atau tidak termasuk kemungkinan memasukkannya di kalangan mereka. Dalam kes lain, walau bagaimanapun, adalah perlu untuk mengkaji kewujudan hubungan sebab akibat antara kos yang ditanggung dan penjanaan pendapatan atau peluang sebenar untuk menjana hasil cukai, atau mengekalkan atau menjamin sumber untuk mendapatkannya. Dalam erti kata lain, ciri asas kos cukai ialah kaitannya dengan pendapatan (mungkin dengan pemeliharaan atau jaminan sumber pendapatan). Tujuan ia ditanggung juga penting.

Kesimpulannya, kos boleh ditolak cukai adalah semua perbelanjaan yang bersama-sama memenuhi syarat berikut:

  • mereka sebenarnya ditanggung untuk mencapai pendapatan atau untuk memelihara atau menjamin sumber pendapatan, iaitu mereka kekal dalam hubungan sebab-akibat dengan pendapatan yang dijana;
  • tidak disenaraikan dalam Seni. 23 Akta PIT, yang mengandungi katalog perbelanjaan yang tidak diiktiraf sebagai kos boleh ditolak cukai;
  • didokumentasikan dengan betul.

Perbelanjaan untuk membuat tapak web - bilakah mereka BELI?

Mewujudkan laman web profesional adalah perbelanjaan yang besar bagi seorang usahawan. Memesan pakar IT untuk menulis tapak web membolehkan anda menciptanya mengikut keperluan kami. Kita juga boleh menggunakan corak yang sudah siap. Terdapat banyak entiti di pasaran yang menawarkannya, selepas itu anda hanya perlu melengkapkan kandungan halaman tersebut. Penyelesaian di atas mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan terbesar, tentu saja, harga perkhidmatan sedemikian.

Cara untuk memasukkan perbelanjaan untuk membuat tapak web bergantung pada sama ada subjek urus niaga itu hanya perkhidmatan IT atau sama ada pembayar cukai juga membeli hak cipta.

Kami akan menggunakan contoh untuk menjelaskan masalah.

Contoh 1.

Pembayar cukai membeli reka bentuk tapak web siap sedia dengan harga PLN 1,500 di tapak web. Apabila membeli corak, dia tidak memperoleh hak cipta padanya. Dalam kes sedemikian, ia mempunyai hak untuk mengiktiraf keseluruhan perbelanjaan sebagai kos boleh ditolak cukai. Perkhidmatan itu dibeli di sini.

Contoh 2.

Pembayar cukai menugaskan syarikat IT untuk mencipta tapak web, dan nilai perkhidmatan tersebut melebihi PLN 10,000. Kontrak yang dimuktamadkan menunjukkan bahawa semua hak cipta kepada kerja yang dicipta (laman web) akan dipindahkan kepada pembayar cukai. Adakah keseluruhan perbelanjaan akan diklasifikasikan sebagai kos boleh ditolak cukai juga dalam kes ini?

Dalam contoh kedua, kami berurusan dengan pembelian hak cipta ekonomi daripada pihak ketiga untuk tujuan menggunakannya untuk aktiviti ekonomi selama setahun. Menurut Seni. 22b perenggan. 1 mata 4 Akta PIT, tertakluk kepada seni. 22 c, diperoleh sesuai untuk kegunaan ekonomi pada tarikh penerimaan penggunaan, hak cipta atau hak harta berkaitan, dengan jangkaan jangka masa penggunaan lebih daripada satu tahun, digunakan oleh pembayar cukai untuk tujuan yang berkaitan dengan aktiviti ekonominya atau diletakkan olehnya untuk penggunaan di bawah perjanjian lesen (sub-lesen), pajakan, penyewaan atau kontrak yang dinyatakan dalam seni. 23A, perenggan 1, dirujuk sebagai aset tidak ketara. Pada ketika ini, perlu diingat bahawa mencipta laman web adalah satu kerja.

Mulakan tempoh percubaan 30 hari percuma tanpa sebarang ikatan!

Perkara di atas disahkan dalam tafsiran individu Pengarah Maklumat Cukai Negara 16 Mac 2018, nombor 0115-KDIT3.4011.40.2018.
"Merujuk peraturan undang-undang di atas kepada fakta yang dibentangkan, perlu dinyatakan bahawa di bawah kontrak dengan Syarikat Liabiliti Terhad hak cipta proprietari karya dalam bentuk laman web telah dipindahkan kepada Pemohon - dicipta hasil daripada pelaksanaan kontrak ini. Pemohon menjadi pemilik mereka berdasarkan kontrak (memindahkan semua hak cipta proprietari) untuk imbuhan, oleh itu hak cipta proprietari yang diterangkan telah diperoleh oleh Pemohon dengan bayaran. Hak ini digunakan untuk tujuan yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh Pemohon. Di samping itu, perlu diingatkan bahawa tempoh penggunaan, yang mesti melebihi 1 tahun, juga penting untuk mengklasifikasikan hak ekonomi penulis sebagai aset tidak ketara, dan syarat ini juga akan dipenuhi dalam kes sekarang.

Akibatnya, perlu dinyatakan bahawa hak cipta proprietari ke laman web yang diperoleh oleh Pemohon merupakan nilai tidak ketara dan undang-undang, dan perbelanjaan yang berkaitan dengan pembeliannya boleh diiktiraf sebagai kos boleh ditolak cukai hanya melalui hapus kira susut nilai.”.

Membuat laman web sendiri

Dalam banyak kes, usahawan membuat laman web mereka sendiri. Penyelesaian di atas juga mempunyai banyak kelebihan. Yang paling penting ialah harga yang lebih rendah dan kemungkinan besar mempengaruhi bentuk laman web.

Contoh 3.

Usahawan mempercayakan jabatan ITnya dengan penciptaan laman web. Kos berkaitan pembinaannya berjumlah PLN 15,000. Pembayar cukai tertanya-tanya sama ada dalam kes ini dia akan dapat mengira perbelanjaan untuk mencipta tapak web secara langsung sebagai kos boleh ditolak cukai.

Kami tidak berurusan di sini dengan aset tidak ketara dan sah tertakluk kepada susut nilai. Hanya yang diperoleh daripada entiti lain dianggap sebagai aset tidak ketara tertakluk kepada susut nilai.

Dengan mengambil kira perkara di atas, pembayar cukai akan dapat mengira kos buruh pakar IT yang bekerja sebagai kos boleh ditolak cukai. Perkara di atas boleh dilakukan apabila kos ditanggung.