Menyewa apartmen untuk pekerja dan potongan VAT

Cukai Perkhidmatan

Syarikat pembinaan yang beroperasi di seluruh negara, menghantar pekerja ke luar premis syarikat, menyediakan mereka tempat tidur. Pada masa ini, semakin kerap, daripada menyewa bilik di hotel atau asrama, mereka memutuskan untuk menyewa flat untuk orang yang diwakilkan. Adakah menyewa apartmen untuk pekerja mewajibkan syarikat memotong VAT?

Hak untuk memotong cukai input

Prinsip asas pemotongan cukai input telah dirumuskan dalam Seni. 86 saat. 1 Akta VAT. Menurut peruntukan ini, setakat barangan dan perkhidmatan digunakan untuk melaksanakan aktiviti bercukai, pembayar cukai yang disebut dalam seni. 15 Akta, mempunyai hak untuk mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar dengan jumlah cukai input, tertakluk kepada Art. 114, seni. 119 perenggan. 4, seni. 120 perenggan 17 dan 19 dan artikel. 124.

Menurut Seni. 86 saat. 2 mata 1 lit. dan Akta VAT, amaun cukai input ialah jumlah amaun cukai yang terhasil daripada invois yang diterima oleh pembayar cukai untuk pembelian barangan dan perkhidmatan.

Penggubal undang-undang mewujudkan pembayar cukai hak untuk memotong cukai input, dengan syarat bahawa kedua-dua yang dipanggil premis positif, termasuk. bahawa pembelian itu akan digunakan untuk melaksanakan aktiviti bercukai dan tiada premis negatif yang disebut dalam seni. 88 Akta VAT.

Hak untuk mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar mengikut jumlah cukai input diberikan apabila syarat tertentu dipenuhi, iaitu pemotongan dibuat oleh pembayar cukai cukai nilai tambah dan apabila barangan dan perkhidmatan yang dikenakan cukai digunakan untuk aktiviti bercukai.Syarat yang membolehkan pembayar cukai melaksanakan hak untuk memotong cukai input ialah hubungan antara pembelian dan aktiviti bercukai yang dilakukan.

Agar entiti dapat melaksanakan hak untuk mengurangkan cukai output melalui cukai input yang berkaitan dengan pemerolehan barangan dan perkhidmatan, ia mesti pertama sekali memenuhi syarat untuk mengiktirafnya - untuk aktiviti ini - sebagai pembayar cukai VAT yang beroperasi. sebagai sebahagian daripada aktiviti perniagaannya.

Syarat asas, yang mana pemenuhannya harus dianalisis dari segi hak untuk memotong VAT, ialah hubungan antara pembelian barangan dan perkhidmatan dan penjualan yang melayakkan untuk membuat potongan sedemikian, iaitu jualan tertakluk kepada VAT.

Pengecualian daripada cukai menyewa apartmen

Berdasarkan Artikel. 43 saat. 1 mata 36 Akta VAT, perkhidmatan dalam bidang menyewa atau memajak hartanah yang bersifat kediaman atau sebahagian daripada hartanah, untuk akaun sendiri, secara eksklusif untuk tujuan perumahan, dikecualikan daripada cukai.

Ia berikutan daripada peruntukan yang disebutkan di atas bahawa pengecualian cukai boleh digunakan oleh perkhidmatan sewaan atau pajakan yang bekerja sendiri bagi hartanah kediaman dan, yang penting, untuk tujuan kediaman. Oleh itu, syarat untuk memohon pengecualian adalah seperti berikut:

  • peruntukan layan diri;

  • sifat kediaman harta itu;

  • pajakan kediaman atau tujuan penyewaan.

Berlakunya semua syarat di atas menyebabkan permohonan pengecualian cukai. Ketiadaan mana-mana elemen di atas tidak membenarkan penggunaannya.

Adakah menyewa apartmen untuk pekerja oleh pembayar VAT juga dikecualikan daripada VAT?

Seperti yang telah ditekankan di atas, pengecualian yang diperuntukkan dalam Seni. 43 saat. 1 mata 36 Akta VAT menghendaki syarat berikut mesti dipenuhi pada masa yang sama: tuan tanah menyediakan perkhidmatan sewa atas akaunnya sendiri, perkhidmatan ini terpakai kepada hartanah kediaman, dan tujuan penyewaan adalah kediaman semata-mata.

Peruntukan tersebut dengan jelas menyatakan bahawa perkhidmatan sewa "secara eksklusif untuk tujuan perumahan" adalah dikecualikan daripada cukai. Justeru, cara harta tersebut digunakan oleh penyewa adalah sangat penting. Di premis yang disewa, dia harus meneruskan tujuan perumahannya sendiri. Hanya dalam kes sedemikian adalah sah untuk menyatakan bahawa tuan tanah telah menyewa harta itu "semata-mata untuk tujuan kediaman".

Sementara itu, penggubal undang-undang tidak mengecualikan daripada cukai sewa atau pajakan "untuk tujuan aktiviti ekonomi yang terdiri daripada menyewa hartanah semata-mata untuk tujuan kediaman". Oleh itu, jika penyewa adalah entiti yang menyediakan perumahan percuma kepada pekerja yang diambil bekerja, premis ini memenuhi tujuan perumahan, tetapi ia tidak eksklusif. Dalam kes ini, sewa adalah berkaitan dengan aktiviti perniagaan yang dijalankan, walaupun keperluan perumahan pekerja yang diambil bekerja secara tidak langsung dipenuhi. Mulakan tempoh percubaan 30 hari percuma tanpa sebarang ikatan!

Oleh itu, perlu diandaikan bahawa pengecualian daripada Art. 43 saat. 1 mata 36 Akta VAT berkenaan penggunaan bangunan kediaman (premis) "semata-mata untuk tujuan kediaman". Dalam keadaan di mana penyewaan tidak berfungsi untuk memenuhi keperluan perumahan, tetapi untuk menjalankan aktiviti perniagaan dengan menggunakan premis yang disewa, pengecualian di atas tidak terpakai. Hakikat bahawa premis sebagai sebahagian daripada aktiviti penyewa disediakan secara percuma untuk tujuan kediaman tidak bermakna bangunan (premis) itu tidak disewa "semata-mata untuk tujuan perumahan" dalam pengertian peruntukan yang disebutkan di atas. Ia bukan penggunaan rumah pangsa untuk tujuan peribadi.

Tesis di atas disahkan oleh penghakiman Mahkamah Pentadbiran Tertinggi 8 Mei 2018, rujukan fail. akta I FSK 1182/16, di mana kita membaca:

Badan kehakiman Mahkamah Agung Pentadbiran menyatakan pandangan bahawa pengecualian daripada menyewa premis kediaman adalah pengecualian bertujuan yang bertujuan untuk melindungi, dari segi ekonomi, penyewa kediaman yang benar-benar memenuhi keperluan perumahan mereka melalui penyewaan yang sama. Walau bagaimanapun, keutamaan ini tidak terpakai kepada perkhidmatan penyewaan premis kediaman, yang tujuan langsungnya bukan untuk memenuhi keperluan perumahan penyewa, tetapi untuk mencapai matlamat ekonomi, termasuk matlamat pendapatan (penghakiman: 3 Ogos 2013, rujukan fail. I FSK 1012/12, no. 7 April 2016, nombor rujukan I FSK 1963/14 dan 4 Oktober 2017, nombor rujukan I FSK 501/16; boleh didapati di http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Hak untuk memotong VAT dan menyewa apartmen untuk pekerja

Kami akan menggunakan contoh untuk menggambarkan masalah.

Contoh 1.

Sebuah syarikat pembinaan dari Kalisz telah dianugerahkan kontrak untuk pembinaan bangunan pangsapuri di Wrocław. Usahawan itu, pembayar cukai VAT yang aktif, menghantar pekerjanya ke Wrocław untuk melaksanakan perkhidmatan pembinaan yang disebutkan di atas. Bagi menyediakan tempat tinggal kepada pekerja yang diposkan, dia menyewa tiga pangsapuri daripada pemaju yang akan dibinanya sebuah bangunan pangsapuri.

Dalam kes ini, syarikat pembinaan mempunyai hak untuk memotong cukai input daripada invois yang dikeluarkan oleh pemaju dengan kadar VAT 23%. Menyewa apartmen untuk pekerja berkait rapat dengan aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh syarikat dari Kalisz.