Penggantungan aktiviti perniagaan dan hapus kira susut nilai

Laman Web

Penggantungan aktiviti perniagaan tidak termasuk kemungkinan memperoleh pendapatan semasa daripada aktiviti perniagaan bukan pertanian. Walaupun begitu, dalam tempoh penggantungan, usahawan menanggung pelbagai jenis kos tetap, seperti, contohnya, sewa, utiliti atau ansuran pajakan. Oleh itu, timbul persoalan adakah sebarang perbelanjaan yang dilakukan dalam tempoh penggantungan aktiviti boleh dianggap sebagai perbelanjaan cukai?

Penggantungan aktiviti perniagaan - tarikh akhir

Apabila menjalankan perniagaan, usahawan mempunyai pilihan untuk menggantungnya untuk tempoh tidak kurang daripada 30 hari. Dalam kes pembayar cukai yang dimasukkan dalam Daftar Pusat dan Maklumat Aktiviti Ekonomi, penggubal undang-undang tidak menyediakan tarikh akhir yang mana mereka boleh menggantung aktiviti mereka. Walau bagaimanapun, menurut Art. 23 saat. 2 Akta Undang-undang Usahawan, pembayar cukai yang telah dimasukkan dalam Daftar Mahkamah Negara boleh menggantung aktiviti perniagaan mereka untuk tempoh tidak melebihi 24 bulan. Seni 23 saat. 3 Akta Undang-undang Usahawan:
Jika tempoh penggantungan aktiviti ekonomi hanya meliputi sebulan penuh - Februari - tahun kalendar tertentu, tempoh minimum penggantungan aktiviti ekonomi ialah bilangan hari Februari dalam tahun kalendar tertentu.

Perbelanjaan yang ditanggung semasa tempoh penggantungan operasi dan BELI

Matlamat utama berniaga adalah untuk mengaut keuntungan. Untuk membolehkannya, usahawan menanggung pelbagai kos yang berkaitan dengan, contohnya, menyewa ruang pejabat, membeli barangan dan bahan komersial, pengiklanan, perkhidmatan telekomunikasi, dsb. Menurut Seni. 22 Akta PIT, perbelanjaan boleh ditolak cukai ialah perbelanjaan yang ditanggung untuk mencapai pendapatan atau untuk mengekalkan atau menjamin sumber pendapatan, dengan syarat ia tidak disenaraikan dalam Seni. 23 (iaitu dalam katalog perbelanjaan yang tidak membentuk kos cukai).

Walaupun aktiviti perniagaan digantung, usahawan masih bertanggungjawab untuk menyelesaikan obligasi semasa hasil daripada kontrak yang dibuat sebelum penggantungan.

Menurut Seni. 25 saat. 2 Pembayar cukai undang-undang usahawan semasa tempoh penggantungan aktiviti perniagaan:

  • boleh melakukan semua aktiviti yang perlu untuk mengekalkan atau menjamin sumber pendapatan,

  • boleh menerima penghutang dan dikehendaki menyelesaikan liabiliti yang timbul sebelum tarikh penggantungan aktiviti perniagaan,

  • boleh menjual aset tetap dan peralatannya sendiri,

  • mempunyai hak atau kewajipan untuk mengambil bahagian dalam prosiding mahkamah, cukai dan prosiding pentadbiran yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan yang dilakukan sebelum penggantungan aktiviti perniagaan,

  • wajib melaksanakan semua kewajipan yang ditetapkan oleh undang-undang,

  • boleh menjana pendapatan kewangan, juga daripada aktiviti yang dijalankan sebelum penggantungan aktiviti perniagaan,

  • boleh diperiksa mengikut syarat yang diperuntukkan bagi usahawan yang menjalankan aktiviti perniagaan,

  • boleh melantik atau memecat pentadbir penggantian yang disebut dalam Akta 5 Julai 2018 mengenai pengurusan penggantian bagi perusahaan orang asli dan kemudahan lain yang berkaitan dengan penggantian perusahaan.

Oleh itu, fakta semata-mata menggantung aktiviti perniagaan tidak mengecualikan kemungkinan mengiktiraf perbelanjaan yang ditanggung semasa tempoh penggantungan sebagai kos cukai. Syarat yang mesti dipenuhi ialah sifat perbelanjaan, yang sepatutnya bertujuan untuk memelihara atau menjamin sumber pendapatan. Prosiding itu disahkan oleh Pengarah Dewan Cukai di Warsaw dalam ketetapan cukai individu yang dikeluarkan pada 8 September 2010, ruj No. IPPB1 / 415-594 / 10-3 / JB, di mana ia menyatakan bahawa: (...) yuran untuk menyewa pejabat, telefon, cukai harta tanah, yuran laman web (untuk tempoh notis kontrak ini) boleh diambil kira oleh Pemohon apabila menentukan pendapatan tertakluk kepada cukai pendapatan peribadi, kerana kewajipan untuk menanggung mereka timbul sebelum penggantungan aktiviti perniagaan. Perbelanjaan ini kemudiannya harus dianggap sebagai berkaitan secara tidak langsung dengan aktiviti ekonomi dan berkaitan dengan pengekalan sumber pendapatan. (...) Dalam tempoh penggantungan aktiviti perniagaan, usahawan dibebaskan daripada obligasi untuk membayar pendahuluan untuk cukai pendapatan. Oleh itu, penyelesaian kos cukai yang ditanggung dalam tempoh penggantungan akan dibuat dalam bayaran pendahuluan pertama untuk tempoh aktiviti itu disambung semula. Jika penggantungan itu meliputi giliran tahun cukai, kos akan ditunjukkan dalam penyata cukai tahunan, kerana usahawan, walaupun penggantungan aktiviti, tidak terkecuali daripada kewajipan untuk mengemukakan penyata cukai PIT tahunan.

Hapus kira susut nilai dan penggantungan aktiviti perniagaan

Salah satu perbelanjaan bulanan yang memenuhi definisi cukai boleh ditolak ialah susut nilai aset yang digunakan untuk menjalankan perniagaan. Oleh itu, mengikut Art. 22c perkara 5 Akta PIT, aset yang tidak digunakan dalam syarikat kerana penggantungan aktiviti perniagaan tidak tertakluk kepada susut nilai. Oleh itu, komponen ini tidak disusutnilaikan dari bulan selepas bulan di mana aktiviti perniagaan digantung.

Pengesahan prosedur di atas adalah tafsiran individu yang dikeluarkan oleh Pengarah Dewan Cukai di Warsaw pada 18 November 2011, rujukan No. IPPB1 / 415-777 / 11-2 / IF, yang berbunyi: (...) bersama dengan penggantungan aktiviti perniagaan, susut nilai kereta itu juga digantung. Oleh itu, kereta yang digunakan dalam aktiviti perniagaan tidak tertakluk kepada susut nilai dari bulan selepas bulan aktiviti ini digantung. Susut nilai yang tersebut di atas aset hendaklah dikira untuk bulan di mana penggantungan itu berlaku, dan kemudian dari bulan di mana ia disambung semula (...).

Contoh 1.

Cik Anna menggantung aktiviti perniagaannya pada 15 Jun 2020. Daftar aset tetap syarikat termasuk kereta penumpang, yang tertakluk kepada susut nilai bulanan.Adakah Anna akan kehilangan hak untuk membuat hapus kira susut nilai kenderaannya kerana penggantungan aktivitinya?

Penggantungan aktiviti perniagaan dikaitkan dengan penggantungan hapus kira susut nilai. Ini tidak bermakna Anna telah kehilangan hak untuk menyusut nilai aset tetapnya. Hapus kira susut nilai terakhir hendaklah dibuat pada bulan Jun dan susut nilai hendaklah digantung pada 1 Julai 2020. Selepas aktiviti perniagaan disambung semula, Cik Anna akan dapat menulis semula susut nilai.

Mulakan tempoh percubaan 30 hari percuma tanpa sebarang ikatan!

Penggantungan hapus kira susut nilai dalam sistem wFirma.pl

Pengguna yang menggunakan sistem wFirma.pl untuk menyimpan rekod perakaunan syarikat mereka secara bebas boleh menggantung hapus kira susut nilai aset yang terdapat dalam fail aset tetap. Untuk melakukan ini, pergi ke tab REKOD »ASET TETAP dan klik pada nama aset tetap yang dipilih. Dalam tetingkap jadual pelunasan, pergi ke sub-tab PENGGANTIAN KUSHIONING dan pilih TAMBAH GANTUNG KUSHIONING daripada bar menu.

Dalam tetingkap yang muncul, nyatakan tempoh dari mana susut nilai akan digantung. Akibatnya, sistem akan menggantung pengiraan caj susut nilai secara automatik, dan dengan itu ia tidak akan diiktiraf dalam lajur 13 KPiR - Perbelanjaan lain.