Perubahan dalam daftar aktiviti perniagaan - borang CEIDG-1 baharu

Perniagaan Perkhidmatan

Permohonan untuk masuk dalam Daftar Pusat Maklumat Aktiviti Ekonomi boleh dikemukakan kepada pejabat komune yang dipilih oleh usahawan: secara peribadi atau melalui surat berdaftar. Dalam keadaan sedemikian, pihak berkuasa komune adalah untuk mengesahkan kandungan permohonan secara rasmi dan mengesahkan penerimaan permohonan terhadap penerimaan. Pihak berkuasa pendaftaran bertanggungjawab untuk memindahkan data usahawan yang terlibat dalam aktiviti ekonomi dan usahawan yang telah menggantung prestasi aktiviti ekonomi, yang terkandung dalam rekod sedia ada, ke sistem telemaklumat baharu - Daftar Pusat dan Maklumat Mengenai Aktiviti Ekonomi (CEIDG) sebanyak 31 Disember 2011. Ini juga terpakai kepada data yang dikumpul dalam rekod yang disimpan oleh majlis perbandaran dan tertakluk kepada catatan dalam Daftar Pusat dan Maklumat Aktiviti Ekonomi. Selepas tamat tarikh akhir, rekod aktiviti ekonomi sedia ada yang disimpan di komune tertakluk kepada pengarkiban, dan pihak berkuasa komune kekal kompeten dalam bidang pendaftaran usahawan yang menghentikan aktiviti perniagaan mereka sebelum 1 Julai 2011.

Tugas CEIDG adalah untuk:

  • pendaftaran usahawan yang merupakan orang asli;
  • menyediakan maklumat tentang usahawan dan entiti lain setakat yang dinyatakan dalam Akta;
  • membolehkan akses kepada data yang diberikan secara percuma oleh Pejabat Maklumat Pusat Daftar Mahkamah Negara;
  • membolehkan untuk menentukan tarikh dan skop perubahan kepada entri dalam CEIDG dan pihak berkuasa yang memperkenalkannya.

Pemindahan data dan maklumat akan dilakukan melalui platform elektronik perkhidmatan pentadbiran awam. Permohonan untuk kemasukan ke CEIDG, maklumat dan data lain akan diberikan kepada CEIDG melalui borang elektronik yang disiarkan di laman web CEIDG, dalam Buletin Maklumat Awam Menteri Ekonomi dan pada platform elektronik perkhidmatan pentadbiran awam. Kemasukan dalam CEIDG akan dibuat atas permintaan, melainkan peruntukan khas memperuntukkan kemasukan ex officio.